Huisreglement

Huisreglement Lifestyle Center Laarbeek Fysiotherapie

Praktijk houdend bij:

 •        Lifestyle Center Laarbeek BV – Parklaan 6 – 5741 EZ Beek en Donk
 •        Fit in Aarle BV – Helmondseweg 7a – 5735 RA Aarle-Rixtel

ALGEMEEN

 1.       Binnen de praktijk verzoeken we  een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2.       Het is verboden te roken in iedere ruimte
 3.       Lifestyle center Laarbeek Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 4.       We stellen het op prijs als u op tijd aanwezig bent voor uw afspraken.
 5.       Bij de 1ste afspraak/screening is het belangrijk uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 6.       Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 7.       Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 8.       Neem bij elke behandeling uw een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee.
 9.       We stellen persoonlijke hygiëne  zeer op prijs.
 10.   Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 11.   Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie.
 12.   Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 13.   Lifestyle center Laarbeek Fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 14.   In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 15.   Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Lees zelf uw polisvoorwaarden na over de mate van vergoeding of neem hierover telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 16.   De fysiotherapeut die werkzaam is bij Lifestyle center Laarbeek Fysiotherapie is geregistreerd  in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister.
 17.   De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.
 18.   De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 19.   Lifestyle center Laarbeek Fysiotherapie hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 20.   Lifestyle center Laarbeek Fysiotherapie hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 21.   U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 22.   U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer/behandelkamer.
 23.   Fysiotherapeutische behandelingen vallen niet binnen uw sportabonnement van Lifestyle center Laarbeek.

Gebruik van de oefenzaal/fitness

 1.       De oefenruimte/fitness alleen betreden met schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.
 2.       Draag comfortabele kleding.
 3.       Geen buitenschoenen of schoenen met zwarte zolen.
 4.       Neem een handdoek mee.
 5.       Neem een bidon of flesje met water mee.
 6.       Maak gebruik van de kluisjes in de vrouwen- of herenkleedkamers, laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter.

Scheiding Fysiotherapie en Fitness

Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie maakt naast haar eigen behandelruimte ook gebruik van de faciliteiten van Lifestyle center Laarbeek. Omdat cliënten van de praktijk voor fysiotherapie tevens kunnen beschikken over een geldig lidmaatschap bij Lifestyle center Laarbeek gelden de volgende afspraken:

 1.    Patiënten onder behandeling van Lifestyle center Laarbeek: Praktijk voor fysiotherapie, die geen lid zijn van Lifestyle center Laarbeek of Fit in Aarle, trainen tijdens een behandeling altijd onder begeleiding en verantwoording van de fysiotherapeut van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie.
 2.    Patiënten onder behandeling van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie, die geen lid zijn van Lifestyle center Laarbeek of Fit in Aarle, mogen NOOIT zonder begeleiding de oefenzaal in gaan en daar zonder begeleiding hun door Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie voorgeschreven oefenprogramma afwerken.
 3.    Patiënten onder behandeling van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie, die WEL lid zijn van Lifestyle center Laarbeek of Fit in Aarle, trainen tijdens een behandeling te alle tijden onder begeleiding en verantwoording van de fysiotherapeut van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie.
 4.    Patiënten onder behandeling van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie, die WEL lid zijn van Lifestyle center Laarbeek of Fit in Aarle, kunnen hun eigen, door  Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie  geadviseerde thuis-oefenprogramma op eigen initiatief afwerken onder andere in onze oefenruimten. Ontstaan er klachten bij de uitvoering van door Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie voorgeschreven oefeningen, dan heeft de praktijk voor fysiotherapie haar cliënten zodanig geïnstrueerd te stoppen met de desbetreffende oefening(en) en contact te zoeken met de fysiotherapeut van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie
 5.    Medewerkers van Lifestyle center Laarbeek: fysiotherapie zullen duidelijk herkenbare bedrijfskleding dragen die afwijkt van de bedrijfskleding van de instructeurs van Lifestyle center Laarbeek en Fit in Aarle.

Huisreglement Lifestyle center Laarbeek Fysiotherapie: Gebruik van Medical Tape

 1.       Laat de tape niet langer dan een week op de huid zitten.
 2.       Bij jeuk, irritatie of een toename van klachten wordt er aangeraden de tape te verwijderen.
 3.       Zorg dat u de tape verwijderd heeft voorafgaand aan een behandeling.
 4.       Voorafgaande een tape behandeling dient uw huid vetvrij te zijn.
 5.       Haal de tape altijd rustig van de huid af, om deze zo min mogelijk te beschadigen.

6.       Douchen en/of sauna gebruik is voor de tape geen probleem, let op met afdrogen dat u de tape droog dept.